ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดเบี่ยงช่องจราจรบนสะพานข้ามคลองพระอุดม ถนนชัยพฤกษ์ (ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระราม 4)

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดเบี่ยงช่องจราจรบนสะพานข้ามคลองพระอุดม ถนนชัยพฤกษ์ (ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระราม 4)

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดเบี่ยงช่องจราจรบนสะพานข้ามคลองพระอุดม ถนนชัยพฤกษ์ (ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระราม 4)

และปิดทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองพระอุดม (ฝั่งซอยทางเข้าถนนหอการค้าไทย) ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 ช่วงเวลา 10.00 น. – 14.00 น.

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะทำการปิดเบี่ยง ช่องจราจรบนสะพานข้ามคลองพระอุดม ถนนชัยพฤกษ์ (ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระราม 4) จำนวน 1 ช่องทางซ้าย และปิดทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองพระอุดม (ฝั่งซอยทางเข้าถนนหอการค้าไทย) เพื่อดำเนินการติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ สะพานข้ามคลองพระอุดม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 6.892 กิโลเมตร ทั้งนี้ ทช. จะเริ่มดำเนินการปิดเบี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 ช่วงเวลา 10.00 น. – 14.00 น. ประชาชนสามารถใช้ทางกลับรถบริเวณทางแยกต่างระดับถนนชัยพฤกษ์ตัดกับถนนราชพฤกษ์ทดแทนได้ รวมถึงประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวยังคงสามารถใช้ทางคู่ขนาน เข้า – ออก ได้
ทช. ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายจราจร รวมถึงปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More