ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราชฯ” โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,000 รูป

“96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราชฯ” โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,000 รูป

 

“96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราชฯ” โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,000 รูป

ในวันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 06.00 น. – 14.00 น.

ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ขั้นตอนการเข้ารับบริการหน่วยแพทย์อาสา มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

(สำหรับพระสงฆ์ที่เจาะเลือดและ x-ray มาล่วงหน้า)

1.วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

2.ลงทะเบียน เพื่อรับเอกสารการตรวจ

3.เข้ารับการตรวจที่คลินิกคัดกรองและแจ้งผล

4.ส่งต่อเข้ารับการตรวจคลินิกเฉพาะทาง 9 คลินิก คือ

-คลินิกอายุรกรรมและผิวหนัง

-คลินิกตา

-คลินิกหู คอ จมูก

-คลินิกกระดูกและข้อ

-คลินิกวัคซีน

-คลินิกทันตกรรม

-คลินิก CPR

-คลินิกศัลยกรรม

-คลินิกหัวใจ

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=809rjwfm

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More