ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อฝึกปฏิบัติการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ภาคจำลอง (HEMS Tabletop Exercise) ครั้งที่ 1

CAAT ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อฝึกปฏิบัติการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ภาคจำลอง (HEMS Tabletop Exercise) ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ส่งเจ้าหน้าที่คณะทำงานโครงการ Helicopter Emergency Medical Services (HEMS) เข้าร่วมการประชุมเพื่อฝึกปฏิบัติการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ภาคจำลอง (HEMS Tabletop Exercise) ครั้งที่ 1 ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และบริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จ.นนทบุรี เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เกิดความเชี่ยวชาญ รวมถึงความปลอดภัยในการทำงานและเพื่อให้เกิดการปฏิบัติการณ์ HEMS อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในประเทศไทย

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/