ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พ่อเมืองลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำด่านตรวจ ย้ำการเผาในที่โล่งทุกชนิดมีความผิดตามกฎหมาย

พ่อเมืองลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำด่านตรวจ ย้ำการเผาในที่โล่งทุกชนิดมีความผิดตามกฎหมาย

พ่อเมืองลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำด่านตรวจ ย้ำการเผาในที่โล่งทุกชนิดมีความผิดตามกฎหมาย หากพบเหตุไฟป่าในพื้นที่แจ้งสายด่วนนิรภัย 1784 หรือสายด่วนที่หมายเลข 0-5426-5072-4

 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควัน พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจจุดสกัด ณ ด่านเฝ้าระวังป่าชุมชน บ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 และวัดสามัคคีบุญญาราม พร้อมด้วย นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนกำชับแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่าน และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง ปัจจุบันในหลายพื้นที่ได้ประสบกับปัญหาไฟป่าจึงทำให้สถานการณ์จุดความร้อนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก (จำนวน 338 จุด) โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการเข้มงวดกวดขันอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเข้าทำการดับไฟทันทีที่มีเหตุรายงาน และได้มีการเฝ้าระวังกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับการเผาป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานขอเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน พร้อมมอบหมายให้อำเภอวิเคราะห์หาสาเหตุจากการเกิดไฟป่าที่เกิดขึ้นด้วย

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้น ขอให้มีการเฝ้าระมัดระวังปัญหาสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงจึงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย หากมีความจำเป็นต้องออกมายังพื้นที่ภายนอก อย่างไรก็ตาม หากมีอาการทางสุขภาพรุนแรงควรรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วน สำหรับอาการป่วยที่พบโดยส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีเสมหะ มีน้ำมูก และคัดจมูก เป็นต้น ซึ่งทางจังหวัดอยากขอให้ประชาชนหยุดการเผาในที่โล่งทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเรือนที่อยู่ใกล้พื้นที่การเกษตร เพราะนอกจากจะทำให้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันทวีความรุนแรงขึ้นแล้ว ยังมีโทษทางกฎหมายตามมาด้วย

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวย้ำเตือนในช่วงท้ายว่า การเผาในที่โล่งทุกชนิดล้วนมีความผิดตามกฎหมาย โดยมีอัตราโทษ ดังนี้ (1) การเผาป่าในเขตป่าไม้ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท (2) การเผาป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 150,000 บาท (3) การเผาป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (4) การเผาป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ (5) การเผาหญ้า เผาขยะ เป็นเหตุรำคาญ หากไม่ทำตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่แจ้ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากพบเหตุไฟป่าพื้นที่จังหวัดลำปางให้แจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง โทร. 1784 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 054-265072-4 ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขสถานการณ์ต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More