ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าฯ เมืองสิงห์ฯ เร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมปี 65 ด้วย กิจกรรมขับเคลื่อนวันดินโลก (World Soil Day 2022) ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soils, where food begins”

ผู้ว่าฯ เมืองสิงห์ฯ เร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมปี 65 ด้วย กิจกรรมขับเคลื่อนวันดินโลก (World Soil Day 2022) ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soils, where food begins”

ผู้ว่าฯ เมืองสิงห์ฯ เร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมปี 65 ด้วย กิจกรรมขับเคลื่อนวันดินโลก (World Soil Day 2022) ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soils, where food begins” ปลื้มทุกภาคส่วน ทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2566 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมานั้น มีน้ำท่วมครอบคลุมทั้งจังหวัดสิงห์บุรีในทุกอำเภอ ได้แก่ อ.อินทร์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อ.ท่าช้าง อ.พรหมบุรี อ.บางระจัน และ อ.ค่ายบางระจัน หลังจากระดับน้ำได้ลดไปแล้วนั้นได้สร้างความเสียหายกับพื้นที่เพาะปลูกและพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นอย่างมาก ทางจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้หาทางออกเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากปัญหาอุทกภัยดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้กิจกรรมขับเคลื่อนวันดินโลก (World Soil Day) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า กิจกรรมขับเคลื่อนวันดินโลก (World Soil Day) ของจังหวัดสิงห์บุรีนั้น ในวันนี้นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ นางพัชรินทร์ ทองเอื้อ พัฒนาการอำเภออินทร์บุรี ท้องถิ่นอำเภออินทร์บุรี เกษตรตำบลห้วยชัน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ นายเทิดทัย เกตุแป้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยชัน ออกติดตามโครงการฯ พร้อมเยี่ยมเยียนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับครัวเรือนในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวต่อว่า หลังจากการลงพื้นที่ของนายอำเภออินทร์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าประชาชนในพื้นที่และภาคีเครือข่ายได้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการฯ ให้มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมชัดเจนเป็นอย่างมาก อาทิ มีการน้อมนำโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” “ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” โดยพบว่า จากการพูดคุยกับหัวหน้าครัวเรือน ยืนยันว่า จากการปลูกพืชผักสวนครัว สวนสมุนไพร สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงเมื่อมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน ก็สามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ซึ่งแม้จะเรียกได้ว่าเป็นรายได้เสริม แต่ก็เป็นรายได้ที่สำคัญเป็นอย่างมากในช่วงนอกฤดูการทำนาข้าว และนอกจากการนำไปจำหน่ายแล้วนั้น ก็สามารถแบ่งปันครัวเรือนใกล้เคียง เพื่อเป็นสร้างความสามัคคี สมัครสมานในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวต่ออีกว่า นอกจากได้มีการปลูกผักสวนครัวแล้วนั้น ในพื้นที่ยังมีการการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนควบคู่กับการเพิ่มแร่ธาตุในดิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูพื้นที่ทางเกษตรที่ได้เสียหายไป โดยการเพิ่มแร่ธาตุในดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกในอนาคต ซึ่งถ้าหากทรัพยากรดินสมบูรณ์แล้วนั้น ตนเชื่อว่าจะเพาะปลูกพืชผลทางเกษตรอะไรก็สามารถเจริญเติบโตงอกงามเพราะมีแร่ธาตุที่สมบูรณ์จากการทำถังขยะเปียกของพี่น้องประชาชน

นายสุพจน์ฯ กล่าวช่วงท้ายว่า “จังหวัดสิงห์บุรีได้ให้ความสำคัญในการสร้างทรัพยากรดิน เป็นอย่างมากโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน การฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน มาพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร ผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ อาทิ โครงการแกล้งดิน ปลูกหญ้าแฝก การเลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช ฯลฯ จนเกิดผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องจากนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลก ได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายสำคัญในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของดิน ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soils, where food begins” เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่เป็นจุดเริ่มต้นทุกอย่างของอาหารบนโลก สร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ทุกคน ซึ่งการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน มีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น”

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน หรือหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนที่สนใจเกี่ยวกับแนวคิดเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถติดตามได้ทางเพจ facebook “บ้านสวน ดินสวย” ซึ่งเป็นเพจที่นำเสนอการพัฒนาพื้นที่ส่วนตัวของประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ ผนึกกำลังเป็นทีมน้อมนำพระราชดำริเพื่อ Change for Good ไปด้วยกัน” ผู้ว่าฯ สุพจน์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More