ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566 เป็นวันที่ 2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566 เป็นวันที่ 2

วันนี้ (16 ก.พ.66) เวลา 10.00 น. ที่วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดน่านร่วมพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และ กรรมการกำกับห้องสอบในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 83 แห่ง รวม 22,187 รูป ในส่วนของจังหวัดน่าน สนามสอบบาลีสนามหลวง วัดพญาภู พระอารามหลวง มีพระภิกษุสามเณรสมัครเข้าสอบรวม 75 รูป/คน โดยแยกเป็นชั้นประโยคดังนี้ ประโยค 1-2 จำนวน 53 รูป ประโยค ป.ธ.3 จำนวน 14 รูป ประโยค ป.ธ.4 จำนวน 6 รูป ประโยคบาลีศึกษา 1-2 จำนวน 2 คน

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More