ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566

วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566

วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนง นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานเปิดงาน วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรีประจำปี 2566 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

เนื่องด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล แต่การดำเนินงานมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณ ดังนั้นจึงมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดงานขอรับบริจาค เงินเพื่อนำมาเป็นงบประมาณสนับสนุน การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีมติ จัดงาน วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ถึง 16 มีนาคม 2566 เพื่อขอรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา ทุกภาคส่วน เพื่อนำมาเป็นงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566 ทั้งด้าน การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ด้านบริการโลหิต การสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึงส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถือเป็นโอกาสดีและเป็นการทำกุศลอย่างสูงยิ่งที่ภาครัฐและภาคเอกชน จะได้มีโอกาสบูรณาการมีส่วนร่วมคืนผลประโยชน์แก่สังคม นำรายได้กลับมาดูแลพี่น้องประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก สร้างประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมต่อไป

ผู้มีจิตศรัทธา ขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2566 หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 2 1 3 -1 -4 1 1 83-9 ชื่อบัญชี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 037 210729

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230216144220846

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More