ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดยโสธร จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”

จังหวัดยโสธร จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”

นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางชลาทิพย์ วิชัยบุญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ปลัดจังหวัดยโสธร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องที่ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ออกให้บริการประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

โดยกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” นั้น ได้ออกให้บริการประชาชน อาทิ การให้บริการด้านตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บริการเวชกรรมฟื้นฟู นวดแผนไทย และมอบและซ่อมกายอุปกรณ์ พร้อมบริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่อย่างใด

นอกจากนั้น ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกเหล่ากาชาด รวมถึงส่วนราชการยังได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่มกันหนาว พันธุ์ปลา และพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน และบริการด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ทำหมันสุนัข และแมว การจำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้คำแนะนำเรื่องแรงงาน ด้านอาชีพ การช่วยเหลือทางสังคม การช่วยเหลือด้านกฎหมาย ซ่อมรถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บริการตัดผม และอื่นๆอีกจำนวนมาก ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชนถึงพื้นที่ และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้เข้าศึกษาสภาพปัญหาและรับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยมีประชาชนเดินทางไปติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากและยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ และภาคีเครือข่ายกว่า 40 หน่วยงานเข้าร่วมอีกด้วย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More