ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ร่วมบรรยายพิเศษ ให้สมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงกว่า 827 เทศบาล จาก 20 จังหวัด เรื่อง ยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

DGA ร่วมบรรยายพิเศษ ให้สมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงกว่า 827 เทศบาล จาก 20 จังหวัด เรื่อง ยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมบรรยายพิเศษ ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง ยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงกว่า 827 เทศบาล จาก 20 จังหวัด เพื่อให้เทศบาลพัฒนาและปรับปรุงงานให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์ และแนะนำเครื่องมือสนับสนุนบริการออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 

Previous
Next

โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดงานและเน้นย้ำ 4 จุดมุ่งหมาย 1.งานบริการประชาชนที่ดี เพื่อให้มีความสุข และรับบริการอย่างสะดวก 2. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3.งานแก้ไขปัญหา และ 4. ความชอบธรรมเพื่อให้สังคมและการอยู่ร่วมกัน มีความสุข พร้อมนี้ นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายวิสูตร จงชูวณิชย์  ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมงานและให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารของ สมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกล่าวถึงภาพรวมและกิจกรรมของสมาคมสันนิบาตในการขับเคลื่อนเรื่องผลตอบแทนชุมชน และการประชุมสมาชิกเพื่อการพัฒนาบุคลากรในการอบรมฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลสมาชิกด้วยในครั้งนี้

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)