ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

องค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียงกว่า 100 แห่งให้การยอมรับแบบทดสอบภาษาอังกฤษ “ลิงกัวสกิล” เพื่อใช้ประกอบการสมัครเรียน สมัครงาน ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะในเอเชีย

องค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียงกว่า 100 แห่งให้การยอมรับแบบทดสอบภาษาอังกฤษ “ลิงกัวสกิล” เพื่อใช้ประกอบการสมัครเรียน สมัครงาน ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะในเอเชีย

ลิงกัวสกิล (Linguaskill) แบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับสถาบันอุดมศึกษาและภาคธุรกิจ ที่อาศัยศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และพัฒนาโดยเคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส แอนด์ แอสเซสเมนต์ (Cambridge University Press & Assessment) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากองค์กรอันทรงเกียรติและมีชื่อเสียงมากกว่า 100 องค์กรในภูมิภาคเอเชียนับตั้งแต่แบบทดสอบนี้เปิดตัวเมื่อประมาณสามปีที่แล้ว สาเหตุหลักเป็นเพราะลิงกัวสกิลได้พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการช่วยให้สถาบันและนายจ้างทั่วเอเชียมั่นใจได้ว่า ผู้สมัครงานและพนักงานของพวกเขา มีทักษะภาษาที่จำเป็นสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ในจำนวนกว่า 100 องค์กรดังกล่าวนั้น มีกระทรวงและหน่วยงานของรัฐรวม 6 แห่ง ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงกีฬา,กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น (MEXT),กระทรวงอุดมศึกษาและกรมการศึกษาเอกชนของมาเลเซีย, กระทรวงศึกษาธิการไทย, กระทรวงศึกษาธิการเวียดนาม, และสถาบันบริการอุดมศึกษา เขตปกครองเมืองหลวงพิเศษจาการ์ตา. สำหรับองค์กรในรูปแบบบริษัท ลิงกัวสกิลได้รับการยอมรับจากองค์กรที่มีชื่อเสียงกว่า 40 แห่งในเอเชีย ทั้งในการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม และการพัฒนา องค์กรเหล่านี้ ได้แก่ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (Japan Airlines), ดีเอชแอล เอเชียแปซิฟิก (DHL Asia Pacific), โรงแรมเลอ เมอริเดียน จาการ์ตา (Le Meridien Hotel Jakarta), โตเกียว โอลิมปิกส์ (Tokyo Olympics), บริษัท พีที คีโน่ อินโดนีเซีย (PT Kino Indonesia TBK), พีที ซินาร์ ซอสโร (PT Sinar Sosro), พีที มาโยรา อินดาห์ (PT Mayora Indah TBK), สมาคมอาหารเสริมมาเลเซีย (Malaysian Dietary Supplement Association), ศูนย์การแพทย์ปรินซ์ คอร์ท มาเลเซีย (Prince Court Medical Center Malaysia) เป็นต้น. คุณฟรานเชสกา วูดวอร์ด (Francesca Woodward) กรรมการผู้จัดการสากลของเคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส แอนด์ แอสเซสเมนต์ กล่าวว่า “แบบทดสอบลิงกัวสกิลช่วยให้นายจ้างคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ใช่มีเพียงความรู้ภาษาอังกฤษแบบท่องจำเท่านั้น แต่ยังสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ ลิงกัวสกิลจึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการที่ใช้ประเมินทักษะทางภาษาของผู้สมัครงาน และวัดระดับทักษะทางภาษาของพนักงานในองค์กรเพื่อวางแผนและประเมินการฝึกอบรม” นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า 70 แห่งทั่วเอเชียต่างก็ใช้แบบทดสอบลิงกัวสกิลเป็นเกณฑ์ในการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อ (แอดมิชชั่น) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล สามารถดูรายชื่อมหาวิทยาลัยและสถาบันเหล่านี้ได้ที่ https://protect-eu.mimecast.com/s/Ecm7CVPppuV1J0NTyiqiX?domain=cambridgeenglish.org/ ลิงกัวสกิลได้รับออกแบบโดยเคมบริดจ์ อิงลิช (Cambridge English) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาข้อสอบชั้นนำระดับโลกสำหรับผู้เรียนและผู้สอนภาษา รวมถึงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ (Cambridge English Qualifications) และการสอบไอเอลส์ (IELTS) ลิงกัวสกิลครอบคลุมทักษะทางภาษาสี่ทักษะที่สำคัญ นั่นคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อประเมินทักษะทางภาษาอย่างแม่นยำในเวลาเพียง 48 ชั่วโมง โดยผลลัพธ์ยังสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference หรือ CEFR) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลที่ใช้ระบุความสามารถทางภาษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาและสถานที่ทำงานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก, เคมบริดจ์จึงได้พัฒนาแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษลิงกัวสกิลขึ้นมา โดยชุดข้อสอบที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนี้เป็นการจัดสอบจากคอมพิวเตอร์ โดยมี 2 แบบ คือ ลิงกัวสกิล เจเนอรัล (Linguaskill General, การทดสอบภาษาอังกฤษทั่วไป) และลิงกัวสกิล บิสสิเนส (Linguaskill Business, การทดสอบภาษาอังกฤษทางธุรกิจ) ซึ่งถือเป็นการประเมินทักษะภาษาอังกฤษนวัตกรรมใหม่ที่สถาบันการศึกษาและนายจ้างต้องการ ข้อดีของลิงกัวสกิล –  แม่นยำ: ลิงกัวสกิลได้รับการพัฒนาโดยงานวิจัยของเคมบริดจ์ และได้รับการทดสอบโดยผู้พูดมากกว่า 40 ภาษาจาก 50 ประเทศ เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือ –  ระบบปรับตามความสามารถของผู้สอบ: แบบทดสอบจะถูกปรับให้เหมาะกับระดับความสามารถของผู้เข้าสอบแต่ละคน ทำให้ได้รับการทดสอบเฉพาะบุคคลนั้นๆ –  สะดวก: สามารถ จัดสอบลิงกัวสกิลได้ทุกที่ทุกเวลาในสภาพแวดล้อมการทดสอบที่มีมาตรฐานและภายใต้การควบคุมที่ได้มาตรฐาน –  ได้ผลลัพธ์รวดเร็วและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล: คุณจะทราบคะแนนภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากทำแบบทดสอบ พร้อมผลลัพธ์การฟังและการอ่านทันที โดยผลสอบนี้ได้รับการยอมรับในระดับสากลเนื่องจากสอดคล้องกับมาตรฐาน CEFR เหุผลที่ควรเลือกลิงกัวสกิล ลิงกัวสกิลเป็นแบบทดสอบออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้องค์กรตรวจสอบระดับภาษาอังกฤษของบุคลากรและกลุ่มผู้สมัครงานได้ คลิกเพื่อรับชมวิดีโอแนะนำลิงกัวสกิลและประโยชน์ของการใช้แบบทดสอบ https://protect-eu.mimecast.com/s/UrhuCYvppTKP7kEFZaM19?domain=cambridgeenglish.org .. “แบบทดสอบของเราช่วยให้ผู้คนมากกว่า 55 ล้านคนทั่วโลกเรียนรู้ภาษาอังกฤษและพิสูจน์ทักษะความสามารถของตนเองให้โลกได้เห็น ประสบการณ์และความชำนาญที่ไม่เหมือนใครทำให้เคมบริดจ์เป็นผู้นำในการช่วยเติมเต็มช่องว่างการสื่อสารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยิ่งเอเชียก้าวสู่ความเป็นสากลมากเท่าไร ทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่งขึ้นจะช่วยให้ธุรกิจปลดล็อกโอกาสและแข่งขันบนเวทีโลกได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งแบบทดสอบลิงกัวสกิลจะช่วยให้องค์กรสามารถเฟ้นหาบุคลากรที่เหมาะสมและกำหนดโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น” คุณฟรานเชสกา วูดวอร์ด กล่าวเสริม ลิงกัวสกิลนั้นจัดสอบง่าย ไม่ว่าจะสอบแบบบุคคลหรือผู้สมัครเป็นกลุ่ม เนื่องจากเป็นการทดสอบเดียวสำหรับผู้คนทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง แบบทดสอบออนไลน์หลายระดับนี้ยังทำให้การทดสอบเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยองค์กรดำเนินการและควบคุมการสอบในสถานที่ของตนได้ ผู้ดูแลการทดสอบสามารถเข้าถึงรายงานเชิงลึกที่ครอบคลุมภายใน 48 ชั่วโมง ความรวดเร็วของรายงานช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม และช่วยให้บุคลากรพัฒนาความสามารถทางภาษาเมื่อเวลาผ่านไป องค์กรกว่าสองพันแห่งทั่วโลกยอมรับและใช้ลิงกัวสกิล บริษัทต่าง ๆ ได้รวมลิงกัวสกิลเข้ากับโปรแกรมการฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว เครือธนาคารหลายกลุ่มได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเคมบริดจ์เพื่อกำหนดมาตรฐานภาษาอังกฤษภายในสำหรับตำแหน่งงานระดับต่าง ๆ ลิงกัวสกิล เหมาะสมในการใช้เพื่อคัดกรองผู้สมัครใหม่ และเป็นเครื่องมือประเมินระดับความสามารถเพื่อใช้ประกอบการเลื่อนตำแหน่งภายใน ลิงกัวสกิลเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้พนักงานเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมภาษา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิงกัวสกิลได้ที่https://protect-eu.mimecast.com/s/OscqCQ0JJcnmQBMfx6u5C?domain=cambridgeenglish.org/ 

https://protect-eu.mimecast.com/s/JgInC2v44TLAYKPhLEQ4w?domain=cambridgeenglish.org/

https://protect-eu.mimecast.com/s/iR7AC32RRFjVk76tpqekF?domain=cambridgeenglish.org/ 

https://protect-eu.mimecast.com/s/xxQpC4RmmTZGVYMH5uFmf?domain=cambridgeenglish.org/ 

https://protect-eu.mimecast.com/s/BAErC59nnHyOJg5hVxFYD?domain=cambridgeenglish.org/ 

https://protect-eu.mimecast.com/s/H-gtC6RooTRxNVjsQ3iy6?domain=cambridgeenglish.org/

https://protect-eu.mimecast.com/s/TFEWC7L88sr9gE4H1RjBG?domain=cambridgeenglish.org/

เกี่ยวกับเคมบริดจ์  ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส แอนด์ แอสเซสเมนต์ เคมบริดจ์ อิงลิช (Cambridge English) เป็นผู้พัฒนาและเจ้าของร่วมของไอเอลส์ (IELTS) ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษชั้นนำของโลกสำหรับการย้ายถิ่นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา เราช่วยให้ผู้คนหลายล้านคนเรียนรู้ภาษาอังกฤษและพิสูจน์ทักษะของตนให้เป็นที่ประจักษ์ เคมบริดจ์ อิงลิช เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดยมอบคุณวุฒิและพัฒนาแบบทดสอบระดับโลกอันหลากหลายสำหรับผู้เรียนและผู้สอนภาษาอังกฤษ สำหรับเรานั้น การเรียนภาษาอังกฤษเป็นมากกว่าการสอบและเกรด เพราะช่วยสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร พร้อมมอบประสบการณ์และโอกาสอันมีค่าตลอดชีวิต ไม่ว่าคุณกำลังวางแผนที่จะใช้ชีวิต ทำงาน หรือศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศ เราสามารถมอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จ เรามอบคุณวุฒิและพัฒนาแบบทดสอบระดับโลกอันหลากหลายสำหรับผู้เรียนและผู้สอนภาษาอังกฤษ การทดสอบที่ใช้การวิจัยเป็นพื้นฐานของเราได้รับการยอมรับทั่วโลกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ องค์กร และหน่วยงานรัฐบาลมากกว่า 25,000 แห่ง ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศที่มุ่งสู่ความสำเร็จ ภาษาอังกฤษเป็นที่ใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ มหาวิทยาลัย ตลาด ห้องประชุม และทุกแห่งหน เราจัดสอบในกว่า 130 ประเทศให้กับผู้คนมากกว่า 5.5 ล้านคนทุกปี เรามีการเตรียมการที่ครอบคลุม เอกสารสนับสนุน และแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และการสอนภาษาอังกฤษ การวิจัยหลายปีทำให้เรามีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ภาษาของผู้คน สิ่งนี้ช่วยให้เราออกแบบการประเมินที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับทักษะที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากวิธีการใช้ภาษาอังกฤษของผู้คนในปัจจุบัน งานของเราได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลกโดยเครือข่ายศูนย์สอบ 2,800 แห่ง โรงเรียนกว่า 50,000 แห่ง และผู้ตรวจสอบ ครู ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และผู้ผลิตสื่อหลายหมื่นคน ด้วยการทำงานร่วมกันนี้ เราสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนก้าวต่อไป การเรียนภาษาเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นถ้าได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม เราพร้อมอยู่กับคุณในทุกขั้นตอนการเรียนรู้ สิ่งที่เราเชื่อ  การเรียนภาษาอังกฤษควรเป็นเรื่องที่เพลิดเพลิน และทำให้ผู้เรียนได้รู้จักกับภาษาที่จะช่วยเปิดโอกาสมากมายทั่วโลก สิ่งที่เรานำเสนอ  เราร่วมมือกับครูผู้สอนและพันธมิตร เพื่อมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านตลอดเส้นทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ช่วยให้พวกเขาแสดงทักษะของตนให้โลกเห็นได้อย่างมั่นใจ วิธีการดำเนินงานและการสร้างผลกระทบโดยเรา  ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ เราสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาจากการวิจัย ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์แบบเจาะลึก ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าแนวทางที่ไม่เหมือนใครของเราจะตรงตามความต้องการในชีวิตจริงของผู้เรียน ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้ บทบาทระดับโลกของภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่จะมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับชีวิต เพราะภาษาเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นมนุษย์ เราได้ช่วยให้ผู้คนจากทุกแห่งหนเชื่อมต่อ สื่อสาร และใกล้ชิดกันมากขึ้น สิ่งที่เราสัญญา เพื่อให้โลกของคุณกว้างใหญ่มากขึ้น   รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2000060/1.jpg  คำบรรยายภาพ – ลิงกัวสกิลจากเคมบริดจ์ แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่แม่นยำพร้อมผลลัพธ์ที่รวดเร็ว รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2000061/2.jpg  คำบรรยายภาพ – ลิงกัวสกิลทดสอบทักษะภาษาทั้งสี่อย่างประกอบกัน ได้แก่ การพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More