ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายกฯ ชื่นชมนักเรียน รร.ทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์ รับรางวัลระดับประเทศ-ระดับโลก นำความภาคภูมิใจและชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ย้ำเด็กเยาวชนพัฒนาศักยภาพตนเองต่อเนื่อง ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายกฯ ชื่นชมนักเรียน รร.ทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์ รับรางวัลระดับประเทศ-ระดับโลก นำความภาคภูมิใจและชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ย้ำเด็กเยาวชนพัฒนาศักยภาพตนเองต่อเนื่อง ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (17 ก.พ.66) เวลา 11.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะนักเรียน พร้อมผู้บริหารและครูฝึก โรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับประเทศและระดับโลก นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครูฝึก โรงเรียนทศพรวิทยา รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนอื่น ๆ ในการพัฒนาศักยภาพอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ในการที่จะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศในอนาคตต่อไปด้วย โดยมีนายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายสงกรานต์ พันธุ์พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนทศพรวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชมการแสดงโชว์ของทีม Awesome Juniors เต้น Hip Hop Dance จำนวน 9 คน พร้อมกล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียน ผู้บริหาร และครูฝึก โรงเรียนทศพรวิทยา กับความสำเร็จที่เกิดขึ้นซึ่งมาจากความเพียรพยายามของทุกคน ในการร่วมกันดำเนินการอย่างมุ่งมั่นเข้มแข็ง จนเกิดเป็นผลสำเร็จนำความภาคภูมิใจและชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอย่างยอดเยี่ยม ซึ่งความสามารถและการแสดงดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่ง Soft Power ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศอีกทางหนึ่ง โดยขอเป็นกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรคทั้งในระยะที่ผ่านมาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และขอให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับโลกยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไป
 
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงการฝึกซ้อมและการออกแบบท่าเต้นต่าง ๆ ด้วยความสนใจ โดยแนะให้นำท่าเต้นต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันคิดและสร้างสรรค์ออกมานี้ ไปปรับใช้สำหรับเป็นท่าเต้นในการออกกำลังกายได้ด้วย รวมทั้งนายกฯ ได้สอบถามถึงการศึกษาเล่าเรียนของเด็กนักเรียน โรงเรียนทศพรวิทยา โดยย้ำว่านอกจากการฝึกซ้อมและพัฒนาในกิจกรรมที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวดังกล่าวแล้ว ต้องมีการศึกษาเล่าเรียนที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงให้เรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องให้ทันต่อสถานการณ์โลก เพื่อเติบโตไปจะได้มีอาชีพและอนาคตที่มั่นคง มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว พ่อแม่ ตลอดจนเพื่อเป็นกำลังที่สำคัญในการร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวในนามรัฐบาลขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสำคัญในการร่วมกันพัฒนามาตรฐานด้านต่าง ๆ ของการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนทำกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และดีงาม ในการสร้างกิจกรรมการเต้นต่าง ๆ ดังกล่าวขึ้นมา และเข้าร่วมการแข่งขันสำคัญจนได้รับรางวัลนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยเป็นผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยนายกรัฐมนตรีจะติดตามและเป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้มอบพระหลวงปู่ทวดให้กับคณะนักเรียน คณะผู้บริหาร และครูฝึก โรงเรียนทศพรวิทยา เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมอวยพรให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยและประสบความสำเร็จทุกประการ
 
สำหรับรางวัลของนักเรียนโรงเรียนทศพรวิทยาที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับประเทศและระดับโลก มีดังนี้
  1. เหรียญรางวัลชนะเลิศ (แชมป์โลก) การแข่งขัน World Hip Hop Dance Championship 2018 2019 และ 2022 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (3 ปีช้อน)
  2. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ (แชมป์โลก) การแข่งขัน All Generation Championship WORLD FINAL in SEOUL SUPERKIDZ 2018 2021 – 2022 KOREA AEROBIC (3 ปีช้อน)
  3. รับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERAISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 – 2022 รุ่น Pre Teenage (อายุ 10-14 ปี) ทีม Thossaporn Thunder (4 ปีซ้อน)
  4. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ รายการ Doraemon Singing & Dancing Contest 2018 ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More