ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เสริมกำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้สูงวัยอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เสริมกำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้สูงวัยอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พมจ.กาญจนบุรี กล่าวถึง การดำเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ตาม พ.ร.บ. ผู้สุงอายุปี 2566 มีกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทเงินกู้ส่วนบุคคล อายุ 60 ปีขึ้นไป ประกอบอาชีพได้ สามารถกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุได้ไม่เกิน 30,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 36 เดือน ไม่มีดอกเบี้ย มีบุคคลค้ำประกัน ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัด มีงานประจำและมีรายได้ประจำ 8,000 บาท ขึ้นไป

จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้กู้ ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยได้รับเงินทุนจากกองทุนผู้สูงอายุทำให้มีเงินทุน มีกำไรเพิ่มมากขึ้น เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เสริมสร้างกำลังใจในการดำรงชีวิต สูงวัยอย่างมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจในตนเองอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี 034-512455 หรือ สายด่วน 1300

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More