ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โค้งสุดท้าย มาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566

โค้งสุดท้าย มาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566

สำนักงานเลขานุการกรม
เลขที่ ๙๐ ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๙๕๒๙-๓๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๔
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More