ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมสรรพากรจับมือธนาคารกรุงไทยเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้เสียภาษียืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”

กรมสรรพากรจับมือธนาคารกรุงไทยเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้เสียภาษียืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”

สำนักงานเลขานุการกรม 
เลขที่ ๙๐ ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๙๕๒๙-๓๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๔
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More