ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดยโสธร เตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ เพื่อพัฒนานักกีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิศระดับโลก

จังหวัดยโสธร เตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ เพื่อพัฒนานักกีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิศระดับโลก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 (เก็บคะแนนสะสมสนามที่ 1) โดยมีนาวาเอก ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเรือพ่าย พร้อมด้วยคณะ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) จังหวัดยโสธร

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะ 200, 500 และ 1,000 เมตร โดยมีประเภทเรือที่จะจัดการแข่งขัน เช่น เรือกรรเชียง กรรเชียงบก เรือแคนู เรือคยัค เรือยาว บอร์ดยืนพาย เรือแคนูสลาลอมน้ำเรียบ และเรือแคนูโปโล โดยเปิดรับสมัครนักกีฬาจากชมรมสมาชิกของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 (เก็บคะแนนสะสมสนามที่ 1) โดยจังหวัดยโสธร และสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 (เก็บคะแนนสะสมสนามที่ 1) ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2566 ที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยววิมานพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิศระดับโลก สร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศ (Sport for Excellence) รวมถึงส่งเสริมกีฬาเรือพายให้เป็นกีฬาสำหรับคนไทยในการออกกำลังกาย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยเสริมสร้างความสมานฉันท์ ความปรองดองของคนในสังคม (Sport for All) ซึ่งหากมีการผลักดันกีฬาเรือพาย ให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาอย่างจริงจัง จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ (Sport Tourism/Industry) ได้อีกทางหนึ่งด้วย คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2 พันคนจากทั่วประเทศ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More