นายกฯ กราบพระและไหว้ตาไข่ วัดเจดีย์ อ.สิชล นครศรีธรรมราช ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวในมิติใหม่ เชื่อมโยงชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจตาม นโยบายรัฐบาล

นายกฯ กราบพระและไหว้ตาไข่ วัดเจดีย์ อ.สิชล นครศรีธรรมราช ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวในมิติใหม่ เชื่อมโยงชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจตาม นโยบายรัฐบาล

ายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 17.30 น. ณ วัดเจดีย์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เข้ากราบสักการะพระประธานและนมัสการพระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ ณ วิหาร และไหว้บูชาตาไข่ ณ ศาลาสามศรี โดยมีกลุ่มสตรี อสม. ในพื้นที่ อ.สิชลฟ้อนรำให้การต้อนรับ
 
เมื่อนายกรัฐเดินทางมาถึงมีประชาชนมารอให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง และเปล่งเสียงเรารักลุงตู่ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวรู้สึกยินดีที่ได้มาพบปะพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช ชาวอำเภอสิชล และพื้นที่อำเภอใกล้เคียงทุกคน มาเพราะคิดถึง คิดถึงตลอดเวลา ดีใจที่เห็นชาวนครเป็นคนจริงใจ รักใครรักจริงไม่ทิ้งไม่ขว้าง “รักจังฮู้” วันนี้ตั้งใจมารับฟังปัญหาของประชาชน ในฐานะนายกรัฐมนตรีมาราชการตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้หยุด เพราะเป็นนายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาล ลงพื้นที่ดูความก้าวหน้าและรับฟังปัญหาอุปสรรคของประชาชนในพื้นที่ วันนี้ได้ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากบริเวณคลองเปลี่ยน พื้นที่รอยต่อตำบลเปลี่ยน รัฐบาลจะดูแลดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่สะสมมานานและส่งผลต่อประชาชนในวงกว้าง ที่สำคัญคือรัฐบาลจะดูแลสวัสดิการของประชาชน สร้างรายได้เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดูแลผู้มีรายได้น้อย สร้างความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รัฐบาลต้องดูแลอย่างเต็มที่
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติใหม่ ๆ เช่น  เส้นทางแห่งศรัทธา ความเชื่อ เชื่อมโยงชุมชน ศักยภาพและแหล่งท่องเที่ยว นำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากฐานรากสู่ชุมชนและท้องถิ่น ให้กิดความเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งจังหวัดเมืองรอง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เชื่อมโยงไปสู่จังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระธาตุ) วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) แห่งนี้ ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศ ส่งผลให้การท่องเที่ยว-เศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชดีขึ้น ทั้งสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ไม่เคยนั่งรถมาวัดเจดีย์แห่งนี้ ในขณะที่รถขับผ่านได้เห็นรูปปั้นไก่จำนวนมาก จึงได้สอบถามเจ้าอาวาสว่ามีไก่เยอะไหม ท่านบอกว่า มีไม่กี่ตัวแค่ในวัดมีจำนวน 2 ล้านตัว ดังนั้นจะเห็นว่าวัดแห่งนี้มีความเชื่อและศรัทธา ถ้าเราศรัทธาเชื่อมั่นเราก็ทำไปไม่เสียหาย เพราะประเทศไทยมีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน รวมทั้งมีวัฒนธรรมและมีพหุสังคมมาอย่างยาวนาน 

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More