ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วธ. มอบรางวัลผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปี 2565

วธ. มอบรางวัลผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปี 2565

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อเร็วๆนี้

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/65230

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More