ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร สื่อกลางถ่ายทอดข่าวสารความรู้ เคียงข้างเกษตรกรไทย

​กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร สื่อกลางถ่ายทอดข่าวสารความรู้ เคียงข้างเกษตรกรไทย

กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร สื่อกลางถ่ายทอดข่าวสารความรู้ เคียงข้างเกษตรกรไทย

 

       วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
         โดยที่ประชุมได้รับทราบ ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ปี 2566 2) รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร และเงินเบิกจ่ายแทนกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3) การปรับเวลาผังรายการการออกอากาศ 4) การให้บริการ Website และการให้บริการอื่นๆ และร่วมกันพิจารณาในประเด็นการปรับปรุงระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการรับ-จ่าย การเก็บรักษาเงินรายได้ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2562

ที่มา 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More