ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สปสช.จับมือ สภาเภสัชกรรม ชวนผู้มีสิทธิบัตรทองรับบริการป้องกันโรค 6 รายการที่ร้านยา

สปสช.จับมือ สภาเภสัชกรรม ชวนผู้มีสิทธิบัตรทองรับบริการป้องกันโรค 6 รายการที่ร้านยา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจับมือสภาเภสัชกรรม เพิ่มช่องทางและความสะดวกในการเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคสำหรับคนไทยกลุ่มวัยทำงานที่ร้านยาใกล้บ้าน หนุนร้านยาใกล้บ้านจัดบริการ 6 รายการ แก่ผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือ ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนสิทธิอื่นๆ เช่น ประกันสังคม ข้าราชการ รอการประกาศอีกครั้ง) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำหรับ 6 รายการบริการที่ร้านยาประกอบด้วย

1. บริการยาเม็ดคุมกำเนิดแก่หญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ โดยให้บริการครั้งละไม่เกิน 3 แผง รวมไม่เกิน 13 แผง/คน/ปี ตลอดจนให้คำปรึกษาในการคุมกำเนิด การวางแผนครอบครัว การใช้ยาและผลข้างเคียง

2. บริการยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินและบริการให้คำปรึกษา แก่หญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ ให้บริการยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินไม่เกิน 2 แผง/คน/ปี ตลอดจนให้คำปรึกษาในการคุมกำเนิด การวางแผนครอบครัว การใช้ยาและผลข้างเคียง

3. บริการถุงยางอนามัย แก่ประชาชนไทยวัยเจริญพันธุ์ จำนวน 10 ชิ้น/คน/สัปดาห์ รวมไม่เกิน 52 ครั้ง/ปี (มีให้เลือก 4 ขนาด 49, 52, 54, 56) และให้คำปรึกษาในการคุมกำเนิดการวางแผนครอบครัว

4. บริการชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง สำหรับหญิงไทย ที่มีอาการแพ้ท้องสงสัยตั้งครรภ์ หรือประจำเดือนขาด ไม่มาตามกำหนด

5. บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก สำหรับหญิงไทยอายุ 13-45 ปี จำนวน 52 เม็ด/ปี

6. บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

6.1 ประชาชนไทยอายุ 15-34 ปี ครอบคลุมรายการประเมินดัชนีมวลกาย (ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง) และรอบเอว ตรวจวัดความดันโลหิต คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้เสพสารเสพติด ประเมินภาวะเครียด-ซึมเศร้า และให้คำปรึกษาและแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล หากเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ประสานส่งต่อหรือนัดพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยสั่งการรักษา หรือแนะนำรับบริการตามสิทธิ

6.2 ประชาชนไทย อายุ 35 – 59 ปี จัดบริการครอบคลุมเหมือนกลุ่มอายุ 15-34 ปี และเพิ่มรายการตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและ หรือเจาะเลือดปลายนิ้วตรวจระดับน้ำตาล (FCG) และการตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย

รับบริการที่ร้านยา เพียงสังเกตสติกเกอร์คำว่า “ร้านยาของฉันให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ” หรือค้นหารายชื่อร้านยา https://reghosp.nhso.go.th/hospital_search/index.xhtml เลือก “ศักยภาพการบริการ” พิมพ์ “ร้านยา”

เงื่อนไขรับบริการ

มีสมาร์ทโฟน กดรับสิทธิผ่านแอปเป๋าตัง

ไม่มีสมาร์ทโฟน ติดต่อหน่วยบริการ/ร้านยา/คลินิกพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ

ยื่นบัตรประชาชนทุกครั้งที่รับบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330

 

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More