ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ฝ่ายปกครองเมืองคอนศรีฯ ขยายผลจับกุมพ่อค้ายาเสพติด พร้อมของกลางกว่า 3,000 เม็ด ด้านพ่อเมืองเน้นย้ำ เดินทางกวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นซาก สร้างพลังภาคีเครือข่ายร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด

ฝ่ายปกครองเมืองคอนศรีฯ ขยายผลจับกุมพ่อค้ายาเสพติด พร้อมของกลางกว่า 3,000 เม็ด ด้านพ่อเมืองเน้นย้ำ เดินทางกวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นซาก สร้างพลังภาคีเครือข่ายร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด

วันนี้ (21 ก.พ. 66) นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพทางสังคม ซึ่งพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดมุ่งดำเนินการตามนโยบายด้านยาเสพติดที่กำหนดเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอทั่วประเทศ ประกาศสงครามกับยาเสพติด เพื่อทำให้สังคมไทยเกิดความผาสุก ประชาชนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยการ Scan ค้นหา Re X-Ray ข้อมูล ผู้ค้า/ผู้เสพ ยาเสพติด แล้วดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับผู้เสพให้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา ด้วยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย เพื่อให้งานสามารถบรรลุผลอย่างเต็มศักยภาพ เกิดสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งมั่นในการนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มาขับเคลื่อน ด้วยการกำชับให้ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Partnership สร้างภาคีเครือข่ายลงถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และเพิ่มความถี่ ความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากนครศรีธรรมราชและประเทศไทย

“ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองนำโดยชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายหมวดโท ณัฐวัฒน์ พรหมนวล หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราช นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เข้าทำการขยายผลจับกุม นายประสิทธิ์ ภูมิลำเนา ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายไชยยา ภูมิลำเนา ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 3,038 เม็ด ยาไอซ์ น้ำหนักรวมถุง 1 กรัม พร้อมเงินสด 3,770 บาท และโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ VIVO และซิมการ์ด รวม 1 เครื่อง ซึ่งสามารถทำการจับกุมได้ที่ ริมถนนดำ ร.พ.ช. สายทุ่งปรัง เขาเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์และยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์และยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต” ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าว

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงเดินหน้าขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ยาเสพติดมีที่ยืนในสังคม พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ความรู้ กับกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นเครือข่ายของภาครัฐในการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดทุกประเภทที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายบ้านเมือง ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนมีเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More