ฝ่ายปกครองเมืองคอนศรีฯ ขยายผลจับกุมพ่อค้ายาเสพติด พร้อมของกลางกว่า 3,000 เม็ด ด้านพ่อเมืองเน้นย้ำ เดินทางกวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นซาก สร้างพลังภาคีเครือข่ายร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด

ฝ่ายปกครองเมืองคอนศรีฯ ขยายผลจับกุมพ่อค้ายาเสพติด พร้อมของกลางกว่า 3,000 เม็ด ด้านพ่อเมืองเน้นย้ำ เดินทางกวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นซาก สร้างพลังภาคีเครือข่ายร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด

วันนี้ (21 ก.พ. 66) นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพทางสังคม ซึ่งพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดมุ่งดำเนินการตามนโยบายด้านยาเสพติดที่กำหนดเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอทั่วประเทศ ประกาศสงครามกับยาเสพติด เพื่อทำให้สังคมไทยเกิดความผาสุก ประชาชนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยการ Scan ค้นหา Re X-Ray ข้อมูล ผู้ค้า/ผู้เสพ ยาเสพติด แล้วดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับผู้เสพให้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา ด้วยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย เพื่อให้งานสามารถบรรลุผลอย่างเต็มศักยภาพ เกิดสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งมั่นในการนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มาขับเคลื่อน ด้วยการกำชับให้ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Partnership สร้างภาคีเครือข่ายลงถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และเพิ่มความถี่ ความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากนครศรีธรรมราชและประเทศไทย

“ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองนำโดยชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายหมวดโท ณัฐวัฒน์ พรหมนวล หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราช นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เข้าทำการขยายผลจับกุม นายประสิทธิ์ ภูมิลำเนา ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายไชยยา ภูมิลำเนา ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 3,038 เม็ด ยาไอซ์ น้ำหนักรวมถุง 1 กรัม พร้อมเงินสด 3,770 บาท และโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ VIVO และซิมการ์ด รวม 1 เครื่อง ซึ่งสามารถทำการจับกุมได้ที่ ริมถนนดำ ร.พ.ช. สายทุ่งปรัง เขาเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์และยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์และยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต” ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าว

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงเดินหน้าขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ยาเสพติดมีที่ยืนในสังคม พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ความรู้ กับกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นเครือข่ายของภาครัฐในการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดทุกประเภทที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายบ้านเมือง ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนมีเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More