ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล นำสินค้าออกจำหน่ายในราคาประหยัด ลดสูงสุด 20 – 40 % ภายใต้โครงการพาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดสตูล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล นำสินค้าออกจำหน่ายในราคาประหยัด ลดสูงสุด 20 – 40 % ภายใต้โครงการพาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดสตูล

วันนี้ (22 ก.พ.66) นางสายช่อ อังศุพานิช พาณิชย์จังหวัดสตูล กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์… ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และเพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ได้นำสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพ มาจัดจำหน่ายในราคาประหยัด ลดสูงสุด 20 – 40 % ประกอบด้วย ไข่ไก่ แผงละ 90 บาท , น้ำมันพืชปาล์ม ขวดละ 40 บาท , น้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 18 บาท , ข้าวหอมมะลิ ถุงละ 110 บาท , ข้าวข้าว ถุงละ 80 บาท , น่องไก่ติดสะโพก กิโลกรัมละ 60 บาท และหมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 130 บาท นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่นำมาจัดจำหน่ายจากผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนอีกมากมายรวม 100 บูธ เช่น เสื้อผ้า สินค้าโอทอป อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น

สำหรับการจัดโครงการพาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย ของจังหวัดสตูล กำหนดจัดขึ้นรวม 3 ครั้ง โดยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ (22 ก.พ.66) ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 , ครั้งที่ 2 วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 ในพื้นที่อำเภอควนโดน และวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2566 ที่อำเภอละงู เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.00 น. เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้ครอบคลุมและทั่วถึง

ขณะที่ประชาชนที่มาร่วมซื้อสินค้าในครั้งนี้ กล่าวว่า ตั้งใจเดินทางมาซื้อของเพราะราคาถูกกว่าท้องตลาด ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ และอยากให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกแบบนี้บ่อย ๆ อีกด้วย

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230222132758486

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More