ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ร่วมบรรยายพิเศษ ในงานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ชัยนาท

DGA ร่วมบรรยายพิเศษ ในงานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ชัยนาท

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมบรรยายพิเศษ ในงานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท วันที่ 22 ก.พ. 2566 โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในที่ประชุมและให้การต้อนรับ ซึ่งท่านผู้ว่า ได้กล่าว เน้นย้ำให้การทำงานของ อปท.และหน่วยราชการภายใน จ.ชัยนาท จะต้องปฎิบัติราชการตามแนวปฎิบัติของ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
 
และ ดร.สุพจน์ ได้บรรยายถึง เรื่อง การพัฒนาภาครัฐไทยสู่ยุคดิจิทัล ให้ผู้บริหาร อปท. 60 แห่งใน จ.ชัยนาท ได้รับฟัง แนวทางการพัฒนางานให้บริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล พร้อมด้วย นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ ที่มาแนะนำ เครื่องมือระบบท้องถิ่นดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันมี อปท. กว่า 110 แห่ง ได้ใช้งานบริการดังกล่าวแล้ว ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถให้บริการประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างแท้จริง

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)