ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมเจ้าท่า กำชับนักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพขณะเดินทางทางน้ำเพื่อความปลอดภัย

กรมเจ้าท่า กำชับนักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพขณะเดินทางทางน้ำเพื่อความปลอดภัย

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า (จท.) ทั้งส่วนกลางและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 – 7 ควบคุม กำกับ และดูแลความปลอดภัยทางน้ำ พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมการให้บริการเรือโดยสาร ได้เน้นย้ำให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารทั้งเสื้อชูชีพ บอร์ดชูชีพ

และขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทาง เพื่อความปลอดภัย คนประจำเรือและผู้ควบคุมเรือต้องมีมาตรฐานเดินเรือที่ปลอดภัย ไม่ประมาท เพื่อลดอุบัติเหตุทางน้ำ พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย และประกาศแจ้งเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรืออย่างเคร่งครัด

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230214145249972

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More