ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย มอบหมายให้นายภัทรพงศ์ บุ่งนาแซง ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองหนองคาย ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย เทศบาลตำบลหาดคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลหาดคำ กรณีได้รับความเดือนร้อนจากการปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ ฝ่ายผู้ถูกร้องยินยอมรื้อสิ่งปลูกสร้างบางส่วนตามแนวเขตที่ทั้งสองฝ่ายนำชี้และผู้ถูกร้องจะรื้อถอนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230222145755540

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More