ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ซีพีเอฟคว้ารางวัลซีอีโอและแบรนด์ยอดเยี่ยม เวทีระดับภูมิภาค Asia’s Greatest Brands and Leaders 2023

ซีพีเอฟคว้ารางวัลซีอีโอและแบรนด์ยอดเยี่ยม เวทีระดับภูมิภาค Asia’s Greatest Brands and Leaders 2023

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับ 2 รางวัลเกียรติยศระดับภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ Asia’s Greatest CEO 2023 Award และ Asia’s Greatest Brands 2023 ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม งาน The 19th Edition Asian Business & Social Forum – Asia’s Greatest Brands and Leaders 2023 จัดโดย Asia One นิตยสารธุรกิจชั้นนำของประเทศอินเดีย ตอกย้ำศักยภาพองค์กรชั้นนำที่มีผลงานโดดเด่นทุกมิติ และได้รับการยอมรับในระดับสากล

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้นำทางธุรกิจและแบรนด์ที่มีความโดดเด่นใน 16 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งครั้งนี้ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ได้รับรางวัล Asia’s Greatest CEO 2023 Award จากการเป็นผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีส่วนร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโต ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค และรางวัล Asia’s Greatest Brands 2023 ในสาขาอาหารและเครื่องดื่ม จากผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของผู้บริโภค โดยมี นายสุจริต มัยลาภ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และนางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุดด้านการตลาด ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

ซีพีเอฟมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท สอดคล้องกับแนวทาง ESG ที่ดูแลทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี สู่เป้าหมายเป็นองค์กรยั่งยืนที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” โดยตระหนักอยู่เสมอถึงบทบาทและหน้าที่ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกที่ส่งมอบอาหารคุณภาพ และปลอดภัย โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมายกระดับกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยสร้างแบรนด์ให้น่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังประกาศเป้าหมายเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ในปี 2050 ตามแนวทางของภูมิภาคและของโลก พร้อมกันนี้่ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของคู่ค้าธุรกิจ SMEs ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของซีพีเอฟอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถยกระดับตัวเองให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ทั้งนี้ เวที The 19th Edition Asian Business & Social Forum – Asia’s Greatest Brands and Leaders 2023 เป็นการยกย่องผู้บริหารธุรกิจ และองค์กรชั้นนำของเอเชีย ที่มีผลงานโดดเด่นในการผลักดันเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค โดย RS Media Consulting PVT LTD และ Asia One นิตยสารธุรกิจชั้นนำของประเทศอินเดีย ที่มีฐานผู้อ่านครอบคลุม 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และแอฟริกา ได้ร่วมกันสำรวจและประเมิน 1,200 บริษัทชั้นนำของเอเชีย โดยกำหนดเกณฑ์ให้คะแนนจากชื่อเสียงของแบรนด์ (Brand Popularity) นวัตกรรม (Brand Innovation) คำมั่นสัญญาของแบรนด์ (Brand Promise) และความเชื่อถือไว้วางใจต่อแบรนด์ของลูกค้า (Brand Impact)

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More