ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน ที่ทำออกจากเขตพื้นที่ที่กรมชลประทานได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำฝาง

ประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน ที่ทำออกจากเขตพื้นที่ที่กรมชลประทานได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำฝาง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์ประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน ที่ทำออกจากเขตพื้นที่ที่กรมชลประทานได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำฝาง เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง ท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ งวดที่ 1 รวมไม้สัก 48 กอง จำนวน 812 ต้น จำนวนไม้ 1,025 ท่อน ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา10.00-11.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5422 7544

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More