ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ธ.ก.ส. พร้อมเติมทุน 30,000 ล้านบาท เสริมแกร่งผู้ประกอบการภาคอีสาน

ธ.ก.ส. พร้อมเติมทุน 30,000 ล้านบาท เสริมแกร่งผู้ประกอบการภาคอีสาน

ธ.ก.ส. เสริมแกร่งผู้ประกอบการ SME ภาคอีสาน จัดสินเชื่อ SME เสริมแกร่ง วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจครบวงจร ชูห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบัติถ้วยเงิน ผู้ผลิตและจำหน่ายถ้วยรองยางพารารีไซเคิล

ธ.ก.ส. เสริมแกร่งผู้ประกอบการ SME ภาคอีสาน จัดสินเชื่อ SME เสริมแกร่ง วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจครบวงจร ชูห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบัติถ้วยเงิน ผู้ผลิตและจำหน่ายถ้วยรองยางพารารีไซเคิล นำนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตภายใต้หลัก BCG Model ที่ตอบโจทย์การดูแลสิ่งแวดล้อมและความต้องการตลาดผู้ผลิตยางพารา ผ่านการจ้างงานคนในชุมชนและการยกระดับคุณภาพชีวิตกว่า 100 ครัวเรือนวันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2566) นายสุภาษิต ศุภวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เยี่ยมชมห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบัติถ้วยเงินของนายชนินทร์ พัฒนแสง ผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ้วยรองและลวดมัดถ้วยรองยางพาราเจ้าใหญ่ที่สุดในจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพาราที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทยมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีความต้องการใช้ถ้วยยางพาราในตลาดจำนวนมาก โดยแรกเริ่มมีการจัดซื้อเม็ดพลาสติกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแต่มีราคาต้นทุนสูง  จึงปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตโดยใช้ความรู้เดิมด้านงานช่างมาพัฒนาศักยภาพในการผลิตแบบครบวงจร ได้แก่ การนำเครื่องจักรและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิตและต้นทุน ตั้งแต่การรับซื้อเศษพลาสติกมาแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อขึ้นรูปถ้วยรองยางพาราจากนั้นแปรรูปเป็นถ้วยรองน้ำยางที่มีนวัตกรรมเฉพาะตัว มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้มากกว่า 1 ปี ทำให้น้ำยางไม่ติดก้นถ้วย เก็บน้ำยางได้ง่าย ช่วยตอบโจทย์ความต้องการในตลาด ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้ใช้สินค้าคุณภาพดีในราคาถูก โดยเฉลี่ยใบละเพียง 2 บาท ปัจจุบันทางสมบัติถ้วยเงินสามารถผลิตถ้วยรองน้ำยางพาราได้จำนวนกว่า 30,000 ใบต่อวัน และส่งจำหน่ายไปยังผู้ผลิตยางพาราทั่วประเทศ ในด้านการบริหารจัดการตลาดได้มีการขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านทางสื่อออนไลน์  เช่น Facebook และ Line เพื่อจับกลุ่มและขยายกลุ่มเป้าหมายไปยัง Smart Farmer มากขึ้น นอกจากนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบัติถ้วยเงินยังรับผลิตลวดมัดถ้วยรองน้ำยางพารา โดยจ้างแรงงานในชุมชนกว่า 100 ครัวเรือน ในการขึ้นรูปลวดมัดถ้วยรองยางพารา ซึ่งถือเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนอีกด้วย
       นายสุภาษิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบัติถ้วยเงินถือเป็นผู้ประกอบการเกษตรหัวขบวนที่มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้หลัก BCG โมเดล โดยนำกระบวนการรีไซเคิลมาใช้ในการผลิตถ้วยรองน้ำยางพาราที่ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม มีการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนผ่านการจ้างงาน  เช่น การขึ้นรูปลวดมัดถ้วยรองยางพารา ทั้งนี้ ธ.ก.ส. พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการและเกษตรกรหัวขบวนที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการลงทุนที่ตอบโจทย์ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากขึ้นผ่านสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร วงเงิน 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียนหรือลงทุนในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ่านหลักสูตร สิ่งที่ธุรกิจ SME เกษตร ต้องรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ เป็นต้น อันนำไปสู่ การยกระดับการแข่งขันในตลาดให้กับผู้ประกอบการเกษตรภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More