ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนไทยวานนี้ขยับขึ้นมาที่ 1,984 จุด ส่วนใหญ่พบในป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ

ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนไทยวานนี้ขยับขึ้นมาที่ 1,984 จุด ส่วนใหญ่พบในป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ

ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนไทยวานนี้ขยับขึ้นมาที่ 1,984 จุด ส่วนใหญ่พบในป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อนวานนี้ (22 ก.พ. 2566) จำนวน 1,984 จุด ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ 3,790 จุด รองลงมาคือกัมพูชา 2,733 จุด ตามด้วยประเทศไทย, สปป.ลาว 1,274 จุด, เวียดนาม 168 จุด และมาเลเซีย 15 จุด
.
สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 736 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 570 จุด พื้นที่เกษตร 277 จุด ชุมชนและอื่นๆ 194 จุด พื้นที่เขต สปก. 192 จุด  และริมทางหลวง 15 จุด 
จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด 5 อันดับคือ #ตาก 171 จุด , #กาญจนบุรี 148 จุด, #กำแพงเพชร 147 จุด,#ชัยภูมิ 145 จุด,#อุตรดิตถ์ 111 จุด ตามลำดับ 
.
ส่วนค่าฝุ่น PM2.5 เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 9.00 น. พบว่าหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิ #น่าน #หนองคาย #บึงกาฬ #หนองบัวลำภู #อุดรธานี 
อยู่ระดับที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ ส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น อยู่ในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะตามมา
สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้
ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More