ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ให้การต้อนรับ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน เพื่อร่วมก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลไปพร้อมกัน

DGA ให้การต้อนรับ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน เพื่อร่วมก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลไปพร้อมกัน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) นำโดย นายธีรลักษ์ แสงสนิท ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบน. เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงานในหัวข้อเกี่ยวกับการให้บริการและโครงการของ DGA ได้แก่ ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ ซึ่งเป็นแอปฯ ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาให้บริการประชาชนในแอปฯ เดียวกว่า 80 บริการ ‘ระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)’ และ “สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation and Governance Institute : DIGI)” และ “สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy : TDGA)” เพื่อนำความรู้ แนวคิด และวิธีการดำเนินงานมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา สบน. และเพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลไปพร้อมกับ DGA ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงาน DGA

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)