ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ตรวจสมพลฯ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจสมพลฯ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

นายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายพฤกษ์ ศิโรรัตน์เศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ ทำน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กำลังการผลิต 17,978 ตันอ้อยต่อวัน ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พร้อมนี้ ผู้ตรวจสมพลฯ ได้แจ้งนโยบาย MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งยกระดับ “อุตสาหกรรมดีอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ 1.ความสำเร็จของธุรกิจ 2.ชุมชน สังคม 3.สิ่งแวดล้อม และ 4.การกระจายรายได้ให้กับชุมชน เป็นการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ พร้อมทั้งได้กำชับให้ปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมอ้อยเผาไฟ เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการประกอบการให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจุบันอ้อยเผาไฟในพื้นที่มีปริมาณที่ลดลง

ข้อมูล  

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More