ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อำเภอเบตง เปิดรับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

อำเภอเบตง เปิดรับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ เปิดเผยว่า อำเภอเบตง ได้รับแจ้งจากจังหวัดยะลา ว่า สำนักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้กำหนดจัดโครงการ “สานใจไทย สูใจใต้” รุ่นที่ 40 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม พหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) รวม 320 คน

อำเภอเบตง จึงได้เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเบตง (กลุ่มงานความมั่นคง) โทร 073-230448

สำหรับโครงการสานใจไทยเดินทางสู่รุ่นที่ 40 มีสมาชิกเกือบ 10,000 คน และจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเจตนารมณ์สร้างเยาวชนน้ำดีในพื้นที่ปลายด้ามขวาน ทำภารกิจช่วยเหลือประชาชนและพื้นที่ให้มีความสงบ น่าอยู่ ซึ่งสานใจไทยฯได้จดทะเบียนเป็นสมาคม และจะมีการดำเนินงานผนวกกับสถาบันปอเนาะในพื้นที่ ซึ่งเป็นสถาบันที่ประชาชนเคารพ เชื่อใจ ผลักดันปอเนาะต้นแบบ พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ ทางการศึกษา เข้าถึงสาธารณสุข ยกระดับชุมชนปอเนาะให้มีความเจริญ มั่งคง และปลอดภัยในอนาคต

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More