ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ฝ่ายมาตรฐานสนามบินขอแจ้งงดการให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นการชั่วคราวในวันที่ 3 มีนาคม 2566

ฝ่ายมาตรฐานสนามบินขอแจ้งงดการให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นการชั่วคราวในวันที่ 3 มีนาคม 2566

เนื่องด้วย ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง

เนื่องด้วย ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีการจัดสัมมนาฝ่ายมาตรฐานสนามบินประจำปี 2566 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ซึ่งจะมีพนักงานที่ต้องให้บริการต่อบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้จะมาติดต่อ ฝ่ายมาตรฐานสนามบินจึงขอแจ้งงดการให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 3 มีนาคม 2566

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/