ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ราคาปุ๋ยปรับลดลงต่อเนื่อง แนะเกษตรกรรวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ยตรงจากโรงงานราคาถูกกว่าท้องตลาด

ราคาปุ๋ยปรับลดลงต่อเนื่อง แนะเกษตรกรรวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ยตรงจากโรงงานราคาถูกกว่าท้องตลาด

ร้อยตรี จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงสถานการณ์ปุ๋ยเคมี ว่า ราคาได้ปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2565 เป็นต้นมา โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ซึ่งเป็นแม่ปุ๋ยที่ใช้กันมากที่สุด ราคาเฉลี่ยลดลงร้อยละ 27 และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ซึ่งเป็นปุ๋ยไนโตรเจนอีกชนิดหนึ่ง ราคาเฉลี่ยลดลงร้อยละ 31 และคาดว่าราคาปุ๋ยจะลดลงอีกตามแนวโน้มราคาตลาดโลกที่ลดลง อีกทั้งการที่กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดให้มีการนำเข้าและเชื่อมโยงการซื้อขายปุ๋ยจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น ซาอุดีอาระเบีย ประกอบกับปริมาณการใช้ปุ๋ยในภาพรวมที่ลดลง ทำให้มั่นใจว่าปุ๋ยมีเพียงพอและมีการแข่งกันด้านราคา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

นอกจากนี้ กรมการค้าภายใน ยังได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรและโรงงานปุ๋ย ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร ทั้งสหกรณ์ฯ วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน รวมกลุ่มกันสั่งซื้อปุ๋ยตรงจากโรงงาน ซึ่งเป็นช่องทางที่จะช่วยให้เกษตรกรได้เข้าถึงปุ๋ยในราคาที่ประหยัดขึ้น และเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินกรมฯ ได้ขอความร่วมมือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้พิจารณาสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์ฯ ด้วย เกษตรกรที่สนใจสามารถรวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ย โดยรวบรวมความต้องการของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและสั่งซื้อปุ๋ยจากโรงงาน ตามรายชื่อและเบอร์โทรที่กรมการค้าภายในได้รวบรวมและเผยแพร่บนเว็บไซต์

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230224111401209

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More