ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายกรัฐมนตรี มุ่งขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจ SME ให้เข้มแข็ง ย้ำให้เข้าถึงการดูแลของภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรี มุ่งขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจ SME ให้เข้มแข็ง ย้ำให้เข้าถึงการดูแลของภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ว่าสถานการณ์หลายๆ อย่างจะดีขึ้น เพราะด้านการท่องเที่ยวกำลังเป็นที่นิยม ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก และอาหาร ทำให้วันนี้มีสัดส่วนทาง GDP เพิ่มขึ้น ส่วนด้านราคาสินค้าเกษตรที่ส่งออกตอนนี้ ยอบรับว่ายังมีปัญหาหลายอย่าง ขอให้อย่าตื่นตระหนกและมองว่าประเทศไทยไม่ได้แย่กว่าประเทศอื่นๆ เพราะรัฐบาลมีคณะทำงานดูแลเรื่องนี้

สำหรับด้านการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจ SME ให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับนโยบายใหม่ทางศรษฐกิจนั้น ตอนนี้มองว่าจะทำอย่างไรให้กลุ่มธุรกิจ SME เข้าถึงการดูแลของภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งอยากให้ทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหา ส่วนตนเองก็จะรับฟังสิ่งที่ต้องแก้ไขและนำไปปรับปรุง

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230224142533314

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More