ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ระบุ สื่อวิทยุเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายโดยเฉพาะภาวะวิกฤต

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ระบุ สื่อวิทยุเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายโดยเฉพาะภาวะวิกฤต

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ของทุกปี ว่า สื่อวิทยุนับว่ามีความสำคัญ เป็นสื่อหลักที่เข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต เช่น ภัยสึนามิ เมื่อปี พ.ศ.2547 ที่ผ่านมาสื่อที่อยู่ในที่เกิดเหตุไม่สามารถใช้การได้ แต่สื่อวิทยุสามารถใช้ระบบเอเอ็ม ส่งกระจายเสียงได้ระยะไกลและครอบคลุม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของภาครัฐ และจากสถานการณ์อุทกภัยปีที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับสื่อวิทยุ เพราะเป็นเครื่องมือสื่อสาร ที่สำคัญมากในช่วงเกิดภาวะวิกฤต ภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่างๆ ทั้งนี้นับถึงปัจจุบันกิจการวิทยุกระจายเสียงของไทย ครบรอบ 93 ปี มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวอีกว่า สื่อวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์มีบทบาทการเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิธีการนำเสนอข่าวสารต้องผสมผสานกันทั้งการอ่านข่าวและเล่าข่าว ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งได้ปรับตัวและพัฒนาการตามโลกยุคใหม่ เพื่อความน่าสนใจ พร้อมขอให้กำลังใจผู้ที่ทำงานในแวดวงสื่อวิทยุทุกคนด้วย

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230225120411562

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More