ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

Sod Smart ตามหาคนที่ใช่ คนโสดร้อยละ 87 อยากมีคู่

Sod Smart ตามหาคนที่ใช่ คนโสดร้อยละ 87 อยากมีคู่

นางสาวเจนจิรา รัตนเพียร ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคนโสดรุ่นใหม่ ว่า หลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาเด็กเกิดน้อยและสังคมสูงวัย รวมถึงประเทศไทย หากไม่มีมาตรการออกมาชะลอการลดลงของจำนวนการเกิด ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างครอบครัวให้มั่นคง แต่ยังไม่สามารถเพิ่มจำนวนการเกิดได้ จึงได้จัดกิจกรรม Sod Smart ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพคนโสดรุ่นใหม่ เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้ชีวิตคู่และการมีบุตร ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

สำหรับกิจกรรมนี้ได้มีการรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายจากประชาชน สำหรับคน 3 กลุ่ม นำข้อเสนอต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป สำหรับผลสำรวจความเห็นของ คนโสดที่เข้าร่วมกิจกรรม Sod Smart ในครั้งแรก ของกรมอนามัย พบว่า คนโสดร้อยละ 87 อยากมีคู่ มีเพียงร้อยละ 13 เท่านั้นที่อยากอยู่เป็นโสด ซึ่งเหตุผลที่ยังคงเป็นโสดคือ ยังไม่เจอคนที่ใช่ เมื่อสอบถามว่าอยากมีบุตรหรือไม่ พบว่าร้อยละ 64 ต้องการมีลูก เนื่องจากมีอยากให้ครอบครัวสมบูรณ์ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่า จัดกิจกรรม Sod Smart เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างครอบครัวคุณภาพและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มคนโสด ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวคุณภาพ

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230225115840552

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More