ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ จ.ปราจีนบุรี ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ไทย

จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ จ.ปราจีนบุรี ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ไทย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ไทย รวมทั้งแสดงถึงพลังความสามัคคีของสมาชิกสหกรณ์ที่ช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More