ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนร่วมสวมใส่ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวัน เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนร่วมสวมใส่ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวัน เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนร่วมสวมใส่ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวัน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทย ด้วยการใช้และสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกในทุกโอกาส เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้คงอยู่ อันเป็นค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้รายได้กระจายสู่ชุมชน ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230224223942484

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More