ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กกต.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล เขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี จำนวน 13 ตำบล

กกต.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล เขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี จำนวน 13 ตำบล

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวเมลดา วัชรโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอกอรรถพร ตันสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยพนักงาน จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล (รุ่นที่ 8) ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เขตอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 13 ตำบล ณ หอประชุมอำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายวิธรัช รามัญ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230224194951451

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More