ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานสถาปนิกทักษิณ ‘66 “ลับ..แล” ระหว่างวันที่ 23- 26 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งเสริมย่านเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก ผ่านกิจกรรมของกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานสถาปนิกทักษิณ ‘66 “ลับ..แล” ระหว่างวันที่ 23- 26 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งเสริมย่านเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก ผ่านกิจกรรมของกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ

เย็นวันนี้ (24 ก.พ.66) ณ หับ โห้ หิ้น (โรงสีแดง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานสถาปนิกทักษิณ ‘66 ภายใต้ ชื่องาน “ลับ..แล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นงานที่ทางสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้กรรมาธิการภูมิภาคจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมของกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ และเพื่อจัดงานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี วัสดุก่อสร้างจากบริษัทห้างร้านต่างๆ ทั้งในท้องถิ่นและในส่วนกลาง โดยมี นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลา นายชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.กาญจน์ เพียรเจริญ ประธานกรรมธิการภูมิภาคทักษิณ ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกูล ประธานการจัดงานสถาปนิกทักษิณ ‘66 พร้อมด้วยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ และประชาชน เข้าร่วม

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานกิจกรรมกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมเชิงอนุรักษ์ของสถาปนิกภาคใต้, กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานวิชาการด้านการศึกษาและงานวิจัยด้านสถาปัตยกรรมของสถาบันการศึกษาภาคใต้, การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบก่อสร้างและการซ่อมแซมอาคารหรือที่เรียกกันว่า คลินิกหมอบ้าน, กิจกรรมวาดเรื่องลับเมืองเก่าสงขลา ผ่านเด็กนักเรียน ทุกช่วงชั้น ภายใต้ชื่อ “สถาปนิกน้อย” , กิจกรรมเดินชมอาคารสถาปัตยกรรมเมืองเก่า ผ่านแผนผัง ที่จัดทำขึ้น และการแสกน QR cord เพื่อให้ข้อมูลความรู้ของจุดสำคัญต่างๆ ในย่านเมืองเก่า และที่ขาดเสียไม่ได้คือ กิจกรรมเสวนา แหล่ง เรื่องลับ โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง เวลา 4 ตอน คือ การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในภาคใต้โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม เป็นช่วงที่ 1 “Common Heritage of Songkhla Old Town … Living on History” เป็นช่วงที่ 2 “The secret of Conservation work” เป็นที่ 3 และ “The secret of IMT-GT Conservation work” เป็นช่วงท้าย นอกจากนี้ ยังมี highlight สำคัญคือการ จัดทำจุดชมเมือง และท่องทะเล แลเมืองเก่า กับกิจกรรม ล่อง เล ลับ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ มองเห็นความลับของเมืองอีกมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More