ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดละล้างถนนในพื้นที่ (BigCleaning Day) เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประจำปี 2566

จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดละล้างถนนในพื้นที่ (BigCleaning Day) เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประจำปี 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิงนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดละล้างถนนในพื้นที่ (BigCleaning Day) เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประจำปี 2566 โดยมีสำนักงานจังหวัดฯ, รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดฯ, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ, สาธารณสุขจังหวัดฯ,หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสาและสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดยจังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดแผนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดและล้างถนนเพื่อลดมลภาวะฝุ่นละอองในพื้นที่ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยได้รับการสนับสนุนรถฉีดพ่นละอองน้ำรถบรรทุกน้ำ จากศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร, เทศบาลเมืองกำแพงเพชร,และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของจังหวัดกำแพงเพชรยังมีการลักลอบจุดไฟที่ก่อให้เกิดฝุ่นควันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าจะใช้มาตรการป้องกันกำกับติดตามเหมือนดังเช่นทุกปีก็ตาม

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดกวดขันเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่และเริ่มดีเดย์ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.66 พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในแต่ละพื้นที่ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรม(BigCleaning Day) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More