ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แรลลี่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 จังหวัดภาคกลางตอนล่างครั้งแรก กระตุ้นการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม สร้างอาชีพ รายได้สู่ท้องถิ่น

แรลลี่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 จังหวัดภาคกลางตอนล่างครั้งแรก กระตุ้นการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม สร้างอาชีพ รายได้สู่ท้องถิ่น

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กลุ่มอารยธรรมทวารวดี กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 จังหวัด เส้นทาง ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เป็นกิจกรรมนำร่องที่จัดขึ้นเพื่อเปิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ ซึ่งทั้ง 3 จังหวัด เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความโดดเด่น ทั้งด้านดนตรี มีปูชนียบุคคล ศิลปินแห่งชาติ นักดนตรีรุ่นใหม่ทั้งเพลงลูกทุ่งและเพลงสากล มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ร้านอาหาร ของฝากของที่ระลึกและชุมชนยลวิถีต้นแบบระดับจังหวัด ต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรากฐานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่

สำหรับครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กำหนดจุดแรลลี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี ได้แก่ วัดโขลงสุวรรณคีรี วัดมหาธาตุวรวิหารและวัดขนอน จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ต้นจามจุรียักษ์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ และวัดทิพย์สุคนธาราม และปิดท้ายที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ วัดเขาทำเทียม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง และชุมชนคุณธรรมบ้านบางแม่หม้ายซึ่งแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดงหนังใหญ่วัดขนอน การแสดงของแม่ขวัญจิตศรีประจันต์ รวมถึงการสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยหลังจากนี้จะมีการขยายผลการจัดกิจกรรมยังกลุ่มจังหวัดของแต่ละภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อเนื่อง

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230225191910644

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More