ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง สั่งเข้มเพิ่มมาตรการให้ผู้รับจ้าง เร่งทำงาน โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกาฬสินธุ์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เหตุจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง สั่งเข้มเพิ่มมาตรการให้ผู้รับจ้าง เร่งทำงาน โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกาฬสินธุ์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เหตุจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง สั่งเข้มเพิ่มมาตรการให้ผู้รับจ้าง เร่งทำงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกาฬสินธุ์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เหตุจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

 

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า จากการติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีความล่าช้า ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้สั่งเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อีกทั้ง ให้เพิ่มมาตรการให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างเป็นรายสัปดาห์ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานและผู้ควบคุมงาน รวมทั้งกำชับให้เพิ่มคนงาน นำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ เร่งทำงานในส่วนที่ค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบต่อการสัญจรในชีวิตประจำวัน และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชน พร้อมคาดโทษ หากยังดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย จะขึ้นบัญชีห้ามเข้ายื่นประมูลงาน จนถึงขั้นการบอกเลิกสัญญาและแจ้งรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการต่อไปในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายในขณะนี้ ได้สั่งการเร่งด่วนให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้รับจ้าง ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ และเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ โดยเร็วที่สุดต่อไป

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More