ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กอนช. เฝ้าระวังน้ำหลากในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 4 จังหวัดช่วง 28 ก.พ. – 2 มี.ค. พร้อมให้ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รองรับน้ำฝน

กอนช. เฝ้าระวังน้ำหลากในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 4 จังหวัดช่วง 28 ก.พ. – 2 มี.ค. พร้อมให้ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รองรับน้ำฝน

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เฝ้าระวังน้ำหลากในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 4 จังหวัดช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พร้อมให้ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รองรับน้ำฝน

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ฉบับที่ 2 หลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาพอากาศมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยช่วงวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่ง เบื้องต้นประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยฝนคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากปริมาณฝนตกหนักและฝนตกสะสมช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม คือ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากใน จังหวัดสงขลา บริเวณอำเภอกระแสสินธุ์ ควนเนียง จะนะ เทพา บางกล่ำ เมืองสงขลา ระโนด รัตภูมิ และหาดใหญ่ // ปัตตานี บริเวณอำเภอกะพ้อ โคกโพธิ์ ทุ่งยางแดง ปะนาเระ มายอ เมืองปัตตานี ไม้แก่น ยะรัง ยะหริ่ง สายบุรี และหนองจิก // ยะลา บริเวณอำเภอรามัน // นราธิวาส บริเวณอำเภอจะแนะ เจาะไอร้อง ตากใบ บาเจาะ เมืองนราธิวาส ยี่งอ ระแงะ รือเสาะ แว้ง สุคิริน สุไหงโก-ลก และสุไหงปาดี พร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำสายหลัก และลำน้ำสาขาของแม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำบางนรา และแม่น้ำโก-ลก รวมถึง เฝ้าระวังคลื่นซัดฝั่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบกิจการบริเวณแนวชายฝั่งทะเลตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงจังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ กอนช. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ พร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก น้ำในลำน้ำ เขื่อนระบายน้ำ และประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนัก

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230225195321657

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More