ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดชลบุรี จัดงาน “Khaokheow Family Run Rally Chonburi Sports City 2023เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองกีฬา

จังหวัดชลบุรี จัดงาน “Khaokheow Family Run Rally Chonburi Sports City 2023เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองกีฬา

เวลา 05.40 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเมืองกีฬา (Sports City) โครงการ “Khaokheow Family Run Rally Chonburi Sports City 2023” เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการเป็นเมืองกีฬา หรือ Sports City ของจังหวัดชลบุรี ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่รอบบริเวณสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยมีนายกาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค1 ดร.อุเทน หลงอุย ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดชลบุรี นายวรจักร สถาพรถภิญโญ นายอำเภอศรีราชานายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งใน 6 จังหวัดที่ถูกคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา (Sports City) ของประเทศ เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่อยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาประเทศที่รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการส่งเสริมให้คนไทยในทุกจังหวัดมีสุขภาวะที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงสามารถนำกิจกรรมการกีฬามาช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่า และนำพามาซึ่งรายได้หมุนเวียนภายในประเทศที่มากขึ้นตามมา เศรษฐกิจของประเทศเติบโต ควบคู่ไปกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างยั่งยืน

กิจกรรม ”Khaokheow Family Run Rally Chonburi Sports City 2023? ในครั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีคนมาร่วมกิจกรรมกันอย่างมาก มาเป็นครอบครัว บรรดานักวิ่งที่ทยอยกันเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นจุดสตาร์ท บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ทุกคนวอร์มร่างกายพร้อมกับถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน นอกจากนักวิ่งแล้วยังได้เห็นการมาร่วมทำกิจกรรมกันเป็นครอบครัว ทำให้ได้เห็นภาพของครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพที่ได้ชวนกันทำกิจกรรมในวันหยุด ทั้งยังส่งเสริมให้จังหวัดชลบุรีเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน กระจายรายได้ สู่ประชาชนในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจ และยังก่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นที่ อีกด้วย

ทีมา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230226114559733

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More