ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประชุมหารือผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว หนองคาย – เวียงจันทน์ แห่งที่ 2

ประชุมหารือผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว หนองคาย – เวียงจันทน์ แห่งที่ 2

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหารือรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว หนองคาย – เวียงจันทน์ แห่งที่ 2 ณ ศาลาการเปรียญวัดจอมมณี ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อเสนอรูปแบบ ทางเลือกการพัฒนาโครงการ(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ) ซึ่งจะเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ จากไทยสู่อาเซียนที่จะเชื่อมต่อประเทศไทย ลาว จีน (กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – หนองคาย – ลาว – จีน) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ในปี พ.ศ.2572

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230225195342658

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More