ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่า’จังหวัดอุตรดิตถ์ คาดผลผลิตมะขามหวานปี 2566 มีปริมาณ 10,472 ตัน มูลค่ากว่า 628 ล้านบาท พร้อมพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ผลักดันเป็นสินค้า GI

ผู้ว่า’จังหวัดอุตรดิตถ์ คาดผลผลิตมะขามหวานปี 2566 มีปริมาณ 10,472 ตัน มูลค่ากว่า 628 ล้านบาท พร้อมพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ผลักดันเป็นสินค้า GI

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามหวานธรรมชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีมะขามหลายชนิด ทั้งมะขามสีทอง สีชมพู มะขามขาหมู และผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป และอีกมากมาย ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะขาม 21,240 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 17,948.25 ไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกมะขาม จำนวน 2,310 ราย แหล่งผลิตมะขามที่สำคัญอยู่ในพื้นที่ อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก และอำเภอน้ำปาด ตามลำดับ ซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุด คือ พันธุ์สีทอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยอีกว่า คาดการณ์ผลผลิตออกสู่ตลาดของปี 2566 มีปริมาณ 10,472 ตัน มูลค่า 628.35 ล้านบาท โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป และออกมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับในปี 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ประจำปี 2566 (มะขามหวาน) ที่ส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตมะขามหวานคุณภาพดี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป

ที่มา :https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230226105106726

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More