ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดพังงา

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดพังงา

วันนี้ (26 ก.พ.66) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ต้อนรับ นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมระบบเตือนภัยและหอสัญญาณเตือนภัยสึนามิ และโครงการจัดรูปที่ดิน ณ พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง และ หอสัญญาณเตือนภัยสึนามิ บ้านในไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

สำหรับการติดตามงานในครั้งนี้ คณะติดตามความก้าวหน้า ให้การชื่นชมผลสำเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณบ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ตาบอดและรองรับการพัฒนาตามผังเมือง ประชาชนได้ประโยชน์จากการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคและมีมูลค่าที่ดินเพิ่มสูงขึ้น

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230226130307750

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More