ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.ปัตตานี เปิดมหกรรมแข่งขันนกกรงหัวจุก ครั้งที่ 1 อำเภอหนองจิก

จ.ปัตตานี เปิดมหกรรมแข่งขันนกกรงหัวจุก ครั้งที่ 1 อำเภอหนองจิก

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงาน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ บริเวณสนามศาลทวดงู อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอหนองจิก เป็นประธานเปิดมหกรรมการแข่งขันนกกรงหัวจุก เพื่อการกุศล พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอหนองจิก ครั้งที่ 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนกลุ่มผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุก จากจังหวัดชายแดนภาคใต้นำนกเข้าร่วมแข่งขันประชันเสียง ประมาณกว่า 2,000 ตัว ซึ่งการจัดมหกรรมการแข่งขันนกกรงหัวจุก เป็นการจัดแข่งขันเพื่อการกุศลพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอหนองจิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมพื้นบ้าน อัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพต่อยอดการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงนกกรงหัวจุก ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

การจัดมหกรรมการแข่งขันนกกรงหัวจุก เป็นการจัดแข่งขันเพื่อการกุศลพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอหนองจิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 และได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมจากทุกภาคส่วนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ ทั้งในและนอกพื้นที่ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองจิก นายกเทศมนตรีตำบลบ่อทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลตุยง ในการสนับสนุนเต็นท์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี สนับสนุนชุดเครื่องเสียง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี สนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ในการสนับสนุนเวที ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยหนองจิก สนับสนุนเครื่องสำรอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี ในการทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวันนี้ ในส่วนของขวัญของรางวัล ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ยางไทยปักษ์ใต้ บริษัทจีปาปัตตานี จำกัด เป็นต้น

ที่มา 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More