ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.ศรีสะเกษ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ “สหกรณ์เข้มแข็งและเป็นองค์กรสมถรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีนวัตถกรรม”

จ.ศรีสะเกษ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ “สหกรณ์เข้มแข็งและเป็นองค์กรสมถรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีนวัตถกรรม”

วันนี้ (26 ก.พ.66) ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 “สหกรณ์เข้มแข็งและเป็นองค์กรสมถรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีนวัตถกรรม” เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

นายภานุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566” เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นหลวงพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ซึ่งทรงก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์สู่สาธารณชน

พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการและมอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230226122007742

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More